Welkom bij lotuskring Besteind

Welkom op de website van lotuskring Besteind wij zijn een jonge vereniging die lotus activiteiten levert van Maastricht tot het puntje van Friesland. Op deze website zullen wij U verder informeren over onze vereniging de leden en wat wij voor U kunnen betekenen.

Onze doelstellingen zijn naast de reguliere doelstellingen ook professionaliteit en gezelligheid te verkrijgen. Professionaliteit in het L.O.T.U.S. optreden en gezelligheid op de kringactiviteiten die maandelijks plaatsvinden. Hoofdzaak is dat men er plezier aan beleeft om als L.O.T.U.S. op te treden. Dit bij een eigen vereniging of bij een opdrachtgever.

Meer informatie

Wat is het doel van een lotus: Wanneer je aan iemand eerste hulp wilt verlenen moet je weten welk letsel hij heeft. Als je met een echt slachtoffer in aanraking komt zul je dus eerst moeten nagaan wat hij mankeert. Dit kun je het beste leren wanneer er iemand is, die bepaalde letsels kan nabootsen en weet hoe hij moet reageren op de eerste hulp die wordt verleend. Bij cursussen voor het eenheidsdiploma EHBO, oefeningen en wedstrijden worden daarom vaak lotusslachtoffers ingezet. Dit zijn ervaren E.H.B.O.ers, die speciaal zijn opgeleid om verwondingen en letsels na te bootsen, alsof het echte slachtoffers zijn. Deze Lotusopleiding kun je ook bij de Lotuskring Best-eind volgen.

De projecten pagina laat zien wat we in onze mars hebben hier vind je dan ook een aantal voorbeelden met foto's en toelichting wat we hebben gerealiseerd voor onze bestaande opdrachtgevers.

Meer informatie